Ørslevkloster IF - Vi skaber rammerne, du skaber oplevelserne!
 

Principprogram

Principprogram for aflønning af trænere/hjælpetrænere i Ørslevkloster IF:

 

  1. Kontingent: Alle aktive sportsudøvere skal betale kontingent til ØK. Kontingentbetalingen giver samtidig medlemskab i ØK for den periode, der er angivet på indbetalingskortet.
  2. Træner - Hjælpetræner - Bestyrelse - Udvalgsmedlemer: Klubdrag udleveres for at repræsentere klubben. Der kan max udleveres 1 stk. klubdragt pr. år pr. person, og kun i nødvendigt omfang. Klubdragten repræsenterer alle afdelinger. Rekvisition på klubdragt kan ikke konverteres til andet.
  3. Standardkontrakt: (aftaleformularen ulønnet medhjælper benyttes) Der skal udformes standardkontrakt nr. 2 efter DIFs retningslinjer, som hentes på deres hjemmeside. Kontrakten skal underskrives af formand, kasserer, og afdelingsformand for at være gyldig.
  4. Gavekort: Der udstedes skattefri godtgørelsesskema, som underskrives af modtager. (se fælles retningslinjer)
  5. Træner/Hjælpetræner: De forskellige afdelinger tilstræber, at der max er 1 træner og hjælpetræner pr. 10-12 aktive udøvere, gerne flere. Der skal dog være tanke på sikkerhed, og økonomi for klubben. Hjælpetræner skal altid godkendes af afdelingen. (træner(e) kan ikke ansøtte hjælpetræner(e) uden afdelings accept)

Vedtaget af hovedbestyrelsen den 8/2 2007.

Lav din egen hjemmeside med mono.net
Copyright: Ørslevkloster IF - Hejlskovvej 24, 7840 Højslev